a1

Ekspertyzy akustyczne i modelowanie akustyczne sal – oferta PomiaryAkustyczne.net

PomiaryAkustyczne.net, profesjonalna i niezależna firma consultingowa specjalizuje się w poradnictwie z zakresu akustyki pomieszczeń  i całych budynków, ochronie przeciwdźwiękowej oraz dokonywaniu pomiarów wibracji i hałasu wokół obiektów przemysłowych.

Doradzamy przy projektowaniu budynków tak, aby spełniały odpowiednie wymogi akustyczne. Na podstawie rysunków architektonicznych możemy szybko wyłapać błędy w projektach, np. nieodpowiedni dobór materiałów, łączenia ścian i stropów, mostki akustyczne; co pozwala zaoszczędzić na naprawie tych błędów później. Nie jesteśmy związani z żadnym producentem materiałów budowlanych, dlatego w sposób obiektywny doradzamy przy wyborze optymalnych konstrukcji i ustrojów. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania i doświadczenia oceniamy projekty budynków wielomieszkaniowych, domów szeregowych, szkół, akademików itp. Przy ekspertyzie akustycznej projektu budowlanego oceniamy następujące parametry akustyczne:

  • Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych, R’A2, DnTA2;
  • Izolacyjność akustyczne przegród wewnętrznych pionowych, R’A1, DnTA1;
  • Izolacyjność akustyczna (dźwięki powietrzne i uderzeniowe) przegród wewnętrznych poziomych, R’A1, DnTA1, L’n,w;
  • Poziom hałasu od źródeł zewnętrznych (drogi) i wewnętrznych (wyposażenie techniczne), LAeq,T;
  • Czas pogłosu, T20, T30.
schemat

Dziedzina, w której mamy najwięcej doświadczenia to modelowanie akustyczne sal. Doradzamy przy projektowaniu sal, w których odbiór mowy lub muzyki jest szczególnie ważny. Za pomocą programu CATT możemy precyzyjnie zamodelować akustykę danej auli lub sali koncertowej. Pozwala to na przeprowadzenie dokładnej symulacji poziomu dźwięku (z nagłośnienia lub z naturalnych źródeł dźwięku), czasu pogłosu, współczynnika zrozumiałości mowy, siły wczesnych i późnych odbić, zawartości modów drgań (tzw. fal stojących) itp. Dzięki temu można zoptymalizować kształt i wymiary pomieszczenia, a także dobrać odpowiednie materiały i ustroje akustyczne do uzyskania świetnie brzmiącej sali.

cyfrowa makieta

Tworzenie map akustycznych

Na podstawie pomiarów i nowoczesnego oprogramowania tworzymy mapy akustyczne wokół planowanych osiedli, autostrad i obiektów przemysłowych. Wykonywane mapy pozwalają, dokładnie wyznaczać poziom inwazyjnego hałasu ze wszystkich możliwych źródeł. Przewidywane poziomy hałasu porównujemy z obowiązującymi normami i doradzamy, w jaki sposób obniżyć emisję lub imisję hałasu. Tworzenie map akustycznych jest jednym z najlepszych rozwiązań w zakresie redukcji hałasu.

urządzenie pomiarowe

Dysponujemy sprzętem pomiarowym pierwszej klasy dokładności pomiarowej firmy Svantek. Jego użycie pozwala nam na wykonywanie precyzyjnych pomiarów hałasu przemysłowego oraz pomiarów wibracji w środowisku. Dodatkowo umożliwia nam badanie czasu pogłosu oraz izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych w pomieszczeniach.